Prijava

Rok za prijavu radova je završio.

Predane radove možete pogledati na http://upotrijebi-ponovno.zaljepsunasu.hr/radovi

Stručno povjerenstvo će donijeti odluku o pobjednicima 08. siječnja 2021. godine, a rezultati će biti objavljeni na stranici natječaja:
http://upotrijebi-ponovno.zaljepsunasu.hr/rezultati