Kategorije
Prijavljeni radovi

Božićni ukrasi od recikliranih materijala

I.OŠ Dugave
5.b, 6.a
Viši razredi osnovne škole

I.OŠ Dugave
5.b, 6.a
Viši razredi osnovne škole