Kategorije
Prijavljeni radovi

Od limenke do božićne lanterne

Područna škola Novaki (OŠ Eugena Kumičiča) |
Kombinacija 1.,2. i 3. razreda |
Niži razredi osnovne škole

Područna škola Novaki (OŠ Eugena Kumičiča)
Kombinacija 1.,2. i 3. razreda
Niži razredi osnovne škole