Kategorije
Prijavljeni radovi

Ukrasi pa posadi – ukras od recikliranog papira sa sjemenkama

OŠ “Mijat Stojanović”
7. a
Viši razredi osnovne škole

OŠ “Mijat Stojanović”
7. a
Viši razredi osnovne škole