Kategorije
Prijavljeni radovi

Božićni ukrasi od EE otpada – Adventski vijenac od optičkih medija i dijelova središnje jedinice

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja
6.
Viši razredi osnovne škole

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja
6.
Viši razredi osnovne škole