Kategorije
Prijavljeni radovi

Božićni ukrasi za mali bor, koji će biti okićen vani u prirodi jer želi život. Radovi su nastali starih plastičnih boca.

Osnovna škola Visoko
treći (3.)
Niži razredi osnovne škole

Osnovna škola Visoko
treći (3.)
Niži razredi osnovne škole