Kategorije
Prijavljeni radovi

Mobil (pokretna skulptura) od recikliranog materijala

OŠ Domašinec
6. a
Viši razredi osnovne škole

OŠ Domašinec
6. a
Viši razredi osnovne škole