Kategorije
Prijavljeni radovi

Ukrasi za jelku od recikliranih materijala

Industrijsko-obrtnička škola Slatina |
Volonterski klub IOŠ Slatina |
Srednje škole

Industrijsko-obrtnička škola Slatina
Volonterski klub IOŠ Slatina
Srednje škole