Prijavljeni radoviAnđeo za mamu

Centar za autizam, Program osnovnog školovanja učenika s autizmom |
15. OOS |
Niži razredi osnovne škole

Božićni ukrasi

OŠ Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica |
1razred |
Niži razredi osnovne škole

SNJEŽNA KUGLA

OŠ fra Kaje Adžića Pleternica |
2.A |
Niži razredi osnovne škole

Borić od šibe

Obrtničko-industrijska škola Županja |
2.b |
Srednje škole

Božićni patuljci

Osnovna škola “Davorin Trstenjak” Čađavica |
4. razred |
Niži razredi osnovne škole

Božićni ukrasi

OŠ Ivo Kozarčanin | 1. razred | Niži razredi osnovne škole

Božićni ukrasi

SŠ”Stjepan Ivšić” Orahovica |
1a opće gimnazije |
Srednje škole

Drvce sreće

Srednja škola Marka Marulića |
2. a |
Srednje škole

Borić

OŠ Side Košutić Radoboj |
4.a |
Niži razredi osnovne škole

Božić dobrote

Srednja škola Novska |
1. razred zanimanja ekonomist |
Srednje škole

Božićne kuglice

fra Bernardina Tome Lekovića |
5.razred |
Viši razredi osnovne škole

Veseli patuljci

Osnovna škola Side Košutić Radoboj |
6.b |
Viši razredi osnovne škole

Božićno selo

Osnovna škola Vjekoslava Paraća | 3. b | Niži razredi osnovne škole

Božić dolazi

Oš Silvije Strahimir Kranjčević | 3.i 4. | Niži razredi osnovne škole